close

Een bijzondere coalitie van boeren, milieubeschermers, werknemers en anderen laat zien dat we niet tegenover elkaar hoeven te staan als het gaat om duurzame landbouw. De coalitie presenteert een politiek manifest voor eerlijke handel, en tegen onhoudbare handelsverdragen zoals CETA en het Mercosur-verdrag met Brazilië.

We kunnen niet verwachten dat boeren duurzamer worden en tegelijkertijd doorgaan met handelsverdragen waardoor onze boeren moeten concurreren met Canada, Brazilië, Australië en andere landen waar veel minder regels voor milieu, natuur en dierenwelzijn gelden.Daarom roept het manifest op om CETA weg te stemmen en niet door te gaan met verdragen met Brazilië, de VS, Australië en vele anderen. We streven naar een duurzame en rechtvaardige voedselvoorziening. Boeren moeten een eerlijke prijs krijgen voor een zo milieu- en diervriendelijk mogelijk product, werknemers een fatsoenlijke beloning en burgers gezond voedsel en een gezonde leefomgeving.


Download het manifest hier.

Voor meer achtergrond, lees dit rapport uit 2016: "TTIP en CETA. Een gevaar voor de hoogwaardige Europese en Nederlandse landbouw, veehouderij en voedselvoorziening."