close

De ChristenUnie komt terug op zijn standpunt tegen het CETA-verdrag. Partijleider Gert-Jan Segers 'corrigeerde' een verslaggever van GeenStijl, toen hij stelde ‘in de vorige periode waren jullie tegen’. ‘Nee, kritisch,’ zei Segers.

Toch stemde de ChristenUnie toen volmondig tegen de ondertekening van CETA, zoals op de ChristenUnie-site is terug te lezen. Toenmalig woordvoerder Eppo Bruins schreef op de ChristeUnie-site over de tegenstem:

Wij zijn vóór handel. Wij zijn voor eerlijke handel. Wij zijn voor goede handelsverdragen die bijvoorbeeld kunnen regelen: Afschaffen van nodeloze belastingen, bescherming van gegevens (privacy), bescherming tegen gevaarlijke stoffen en afstemming over consumentenrechten. Deze zaken worden niet of niet afdoende geregeld in CETA. En handel kent grenzen, althans hoort grenzen te kennen.

Nu zegt Segers:

We hebben toen een motie ingediend, kijk naar die geschillenbeslechting. Zorg ook ervoor dat dat standaarden voor dierenwelzijn, voor voedselveiligheid dat die niet omlaag gaan, dat wij onze standaarden handhaven. Dat zijn voorwaarden. Ik weet niet hoe optimaal. ik zou er echt heel secuur naar moeten kijken hoe landt dat nou, de normen houden we nog steeds, maar uiteindelijk moet mijn hand omhoog of omlaag, moet ik voor of tegen zijn.

We moeten de ChristenUnie daarom nu verplaatsen van de tegenstanders naar de onbesliste partijen.

Kom in actie

Onbeslist is nog niet vóór. Roep Gert-Jan Segers op om zijn rug recht te houden! Kom in actie en stuur ChristenUnie een bericht.